• Hamari Adhuri Kahani
  • Margarita With A Straw
  • ABCD 2
  • Chor Bazaari
  • Welcome To Karachi
  • Guru Dakshina
  • Dil Dhadakne Do
  • An Unfold Fact Lateef
  • Naina Da Nasha
  • I Love Desi

Hindi
Hits

Deewane Video Songs

Deewane Video Songs
jogiya jogiya Video Songs